Chemische industrie

Naast het in kaart brengen van alle 1e - lijns smeertechnische onderhoudstaken heeft PMG deze onderhoudsdata ingebracht in haar eigen onderhoudsbeheersysteem. We hebben nu een up-to-date smeerprogramma waarbij de smeertechnische onderhoudshistorie door PMG wordt vastgelegd zodat we tijdens Reliability studies over meer informatie van ons equipement kunnen beschikken dan voorheen.

Een kostenreductie ten gevolge van het 1e-lijns smeertechnisch onderhoud door PMG, merken we in de afname van revisie kosten op elektromotoren en pompen.

Functie: Hoofd Maintenance