Leidingwerkinspectie

Vanuit de (Europese) overheid zijn richtlijnen opgesteld voor het beheer en onderhoud van o.a. stoomleidingen, stoomketels en onder druk staande insluitsystemen zoals vaten en pijpleidingen. Deze dienen dan ook periodiek gekeurd te worden door officiële instanties. Alle andere leidingen en vaten die niet onder deze richtlijn vallen dienen door de "gebruiker" zelf als "goed huisvader" onderhouden worden en behoren tot de zorgplicht, ofwel eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit onze expertise opgedaan in de meest diverse productielocaties en -omgevingen hebben wij een volledige onderhoudsstrategie en inspectieprotocol ontwikkeld. Er wordt vanuit een Taak Risico Analyse (TRA) bekeken welke inspectie(s) met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar:

  • het medium dat door de leiding stroomt en de impact van deze leiding op het productieproces;
  • mogelijke (HSE) impact op de omgeving en/of het milieu;
  • mogelijke zaken als brand- en/of explosiegevaar.

Vanuit de Taak Risico Analyse (TRA) ontstaat een Low, Medium of High Risk ranking van de betreffende leiding(en) of -onderdeel/onderdelen. Hier wordt dan periodieke inspectie en/of een onderhoudsprocedure gekoppeld. Mogelijk kunnen wij uw organisatie ook ontzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op.