Opleiding en training

De benadering van de PMG group onderscheidt zich vooral in het brede organisatorische plan-van-aanpak, gebaseerd op de aanwezige knelpunten binnen uw organisatie. Hierdoor ontstaat een structurele, praktische maar vooral heldere aanpak waarbij opleiding van medewerkers een belangrijke plaats inneemt. 

Een goed werkende medewerker functioneert uiteindelijk als de “ogen en de oren” binnen het bedrijf. De essentiële informatie vanuit het bedrijf wordt maar al te vaak onvolledig of niet juist gecommuniceerd en geregistreerd. 

Juist deze informatie is van groot belang om uiteindelijk het correctief alsmede ook het preventief onderhoud te gaan sturen en waar mogelijk verder te optimaliseren en onderhoudshistorie verder op te bouwen. 

Daarnaast ontstaat een steeds grotere behoefte aan “ownership”, waarbij medewerkers over vaktechnische kennis en uniforme verantwoordelijkheden dienen te beschikken. 

Mede op grond van deze behoefte heeft PMG diverse opleidingen en trainingen opgezet. 

Een selectie van onze trainingen : 

  • Olie Management Training 

  • Schade Analyse  

  • Oliestaalname en Olie - analyses  

  • (Smeer-)technisch onderhoud in de praktijk 

  • Procesontwikkeling en -rapportage 

Bovengenoemde opleidingen & trainingen zullen op uw eigen locatie worden gegeven en zullen omstreeks 4 uur (per sessie) in beslag nemen.