Klanten aan het woord

Food industrie

In 2012 werd op ons zusterbedrijf in Gent (B) beslist om de smeertaken uit te besteden. Na gericht marktonderzoek en evaluaties kwam firma PMG als winnaar uit de bus. Onder andere hun deskundige aanpak, kennis ter zake alsook hun merkonafhankelijkheid waren overtuigende argumenten.

Na een grondige analyse van ons machinepark heeft PMG dan een smeerplan uitgewerkt en geïmplementeerd welke nog steeds geëvalueerd en aangepast wordt. Ook worden knelpunten door de PMG smeerder aan ons voorgelegd en mogelijke verbeteringen voorgesteld (welke bijna altijd uitgevoerd konden worden).

Eind 2014 hebben we op het hoofdkantoor beslist om een product harmonisatie door te voeren en zo te komen tot mogelijke kostenbesparing.

PMG heeft ons hierin begeleid door het opstellen van een olie inkooptender en het adviseren en evalueren van de diverse biedingen. Na iets meer dan een jaar kunnen we zeggen dat door deze harmonisatie van oliesoorten (-40%) en betere aankooprijzen de directe besparing van circa 25% gerealiseerd zijn.

Semi-overheid

Binnen onze organisatie is in 2011 gezocht naar een partner om de product harmonisatie van olie en vetten te realiseren. Hierbij zijn we terecht gekomen bij PMG. Vanwege een grote diversiteit aan verschillende smeermiddelen en de vele voorraad locaties binnen onze organisatie verspreid over een groot gebied, zijn alle onderhoud methodes met betrekking tot de gebruikte oliën en vetsoorten, samen met de PMG organisatie geïnventariseerd en in kaart gebracht.

PMG heeft in overleg met onze smeermiddelen- en machineleveranciers een volledig productoptimalisatie voorstel uitgewerkt en geïmplementeerd. Het resultaat:

  • reductie van de gebruikte smeermiddelen met ca. 40%
- reductie voorraadbeheer locaties zijn teruggebracht met ca. 80%. Daarnaast zijn de smeerolie opslaglocaties volledig ingericht conform de 5S - strategie, waarbij de gebruikte smeermiddelen met kleurcoderingen gekenmerkt zijn.

  • Binnen de proceslocaties is deze kleurcodering verder doorgevoerd, waarbij alle smeernippels ook gestandaardiseerd zijn naar één type nippel.

Naast de verschillende praktische trainingen, georganiseerd en gegeven op locatie door PMG, heeft deze productharmonisatie geresulteerd in een ééduidigere methode met meer efficiëntie, reductie van kosten en minder kans op smeerfouten.

Functie: Reliability Engineer

Chemische industrie

Naast het in kaart brengen van alle 1e - lijns smeertechnische onderhoudstaken heeft PMG deze onderhoudsdata ingebracht in haar eigen onderhoudsbeheersysteem. We hebben nu een up-to-date smeerprogramma waarbij de smeertechnische onderhoudshistorie door PMG wordt vastgelegd zodat we tijdens Reliability studies over meer informatie van ons equipement kunnen beschikken dan voorheen.

Een kostenreductie ten gevolge van het 1e-lijns smeertechnisch onderhoud door PMG, merken we in de afname van revisie kosten op elektromotoren en pompen.

Functie: Hoofd Maintenance

Chemische industrie

Wij zijn in 2011 gestart met de samenwerking met PMG voor het smeertechnisch onderhoud. Na het uitvoeren van een markttender heeft vooral de praktijkervaring alsook de pro-actieve aanpak van de PMG organisatie de doorslag gegeven.

Na een systematische en pragmatische aanpak werden alle smeertechnische activiteiten geanalyseerd en geoptimaliseerd, dit in nauw overleg met de ingenieurs van onze productiebedrijven. Door deze intense samenwerking hebben we de betrouwbaarheid en daardoor ook onze kosten verder kunnen optimaliseren.

Functie: Inkoop