Food industrie

In 2012 werd op ons zusterbedrijf in Gent (B) beslist om de smeertaken uit te besteden. Na gericht marktonderzoek en evaluaties kwam firma PMG als winnaar uit de bus. Onder andere hun deskundige aanpak, kennis ter zake alsook hun merkonafhankelijkheid waren overtuigende argumenten.

Na een grondige analyse van ons machinepark heeft PMG dan een smeerplan uitgewerkt en geïmplementeerd welke nog steeds geëvalueerd en aangepast wordt. Ook worden knelpunten door de PMG smeerder aan ons voorgelegd en mogelijke verbeteringen voorgesteld (welke bijna altijd uitgevoerd konden worden).

Eind 2014 hebben we op het hoofdkantoor beslist om een product harmonisatie door te voeren en zo te komen tot mogelijke kostenbesparing.

PMG heeft ons hierin begeleid door het opstellen van een olie inkooptender en het adviseren en evalueren van de diverse biedingen. Na iets meer dan een jaar kunnen we zeggen dat door deze harmonisatie van oliesoorten (-40%) en betere aankooprijzen de directe besparing van circa 25% gerealiseerd zijn.