Semi-overheid

Binnen onze organisatie is in 2011 gezocht naar een partner om de product harmonisatie van olie en vetten te realiseren. Hierbij zijn we terecht gekomen bij PMG. Vanwege een grote diversiteit aan verschillende smeermiddelen en de vele voorraad locaties binnen onze organisatie verspreid over een groot gebied, zijn alle onderhoud methodes met betrekking tot de gebruikte oliën en vetsoorten, samen met de PMG organisatie geïnventariseerd en in kaart gebracht.

PMG heeft in overleg met onze smeermiddelen- en machineleveranciers een volledig productoptimalisatie voorstel uitgewerkt en geïmplementeerd. Het resultaat:

  • reductie van de gebruikte smeermiddelen met ca. 40%
- reductie voorraadbeheer locaties zijn teruggebracht met ca. 80%. Daarnaast zijn de smeerolie opslaglocaties volledig ingericht conform de 5S - strategie, waarbij de gebruikte smeermiddelen met kleurcoderingen gekenmerkt zijn.

  • Binnen de proceslocaties is deze kleurcodering verder doorgevoerd, waarbij alle smeernippels ook gestandaardiseerd zijn naar één type nippel.

Naast de verschillende praktische trainingen, georganiseerd en gegeven op locatie door PMG, heeft deze productharmonisatie geresulteerd in een ééduidigere methode met meer efficiëntie, reductie van kosten en minder kans op smeerfouten.

Functie: Reliability Engineer