Olie analyse laten uitvoeren door PMG?

PMG stelt graag haar specialisten beschikbaar om u te ondersteunen :

 • inventariseren waar oliemonstername gewenst is;
 • met welk doel dient oliemonstername op het equipment ingezet te worden;
 • welke analyses dient het laboratorium uit te voeren;
 • indien gewenst monstername door uw PMG specialist;
 • persoonlijk overleg met uw PMG specialist over de uitslag van de olie - analyse en de te nemen vervolgstappen.

Daarnaast levert PMG toepassingsgericht componenten voor continue monitoring. Onmiddellijk alarm bij het overschrijden van limieten waardoor vroegtijdige (gevolg-)schade tot een minimum kan worden beperkt.

Het PMG online monitoring systeem is een krachtig systeem waarbij het toezicht en de controle ervan op elke standaard PC kan worden uitgevoerd. Voor gebruik in vloeistoftechnische systemen is het systeem als gevolg van de gedecentraliseerde structuur uiterst betrouwbaar en flexibel. Zo zijn er nauwelijks grenzen aan de aansluiting van sensoren en controlesignaal onderdelen.

Tevens laat de uitwisseling van data zich makkelijk combineren met andere systemen en/of bijbehorende toepassingen. Alle fysieke metingen van het PMG online monitoring systeem kunnen worden verzameld en verwerkt zoals:

 • temperatuur;
 • druk;
 • drukverschil;
 • viscositeit;
 • watergehalte;
 • deeltjes;
 • volumestroom.

Inzetbaar op diverse gebieden; offshore / boor- en mijnbouw / staalindustrie / windturbines / energy en power / papier machines / gereedschapswerktuigen / auto-industrie / hydraulische persen / testbanken / simulatie-apparatuur en vele andere vloeistofgerelateerde toepassingen.

De voordelen in één oogopslag

Continue monitoring van het productie equipment, automatische berichtgeving wanneer onderhoudsgerelateerde waarden in het zicht komen of een onmiddellijk alarm wanneer limieten plotseling overschreden worden.

Vroegtijdige opsporing van gebreken en preventie van noodsituaties optimaliseert de onderhoudsbeurten én verminderen de kosten van onderhoud en reparatie, metnals doel het vermijden van uitvaltijd en gevolgschade.