Afvalolie management

Het doel van afvalolie management is het scheiden van afvalolie bij de bron en kostenreductie.
Wij kunnen hierin het volgende voor u betekenen :

  • optimale levensduurbepaling van smeerolie;
  • scheiding van olie en water d.m.v. centrifuge;
  • inzameling en opslag ingezamelde olie op locatie;
  • smeerintervallen nader onderzoeken door middel van lageronderzoek;
  • huidige waste contracten inventariseren.